Del 1 (Første lag)

Lav krydset (første lag)

Vælg en farve og vend denne opad (den midterste brik bestemmer sidens farve).

Du skal nu danne et kryds + på toppen af professorterningen (husk at brikkerne i krydset også skal passe med midterbrikkerne på siderne).

Dan et kryds ved at flytte den ønskede brik på nederste lag under den ønskede plads. Du har nu to muligheder for at få brikken op på plads.

 

1. F F

2. B H ‘F ‘H

 

 

Fortsæt til næste side