Del 2 (Første lag)

Lav hjørnebrikkerne (første lag)

Her skal du igen få den ønskede brik til at være på bundlinjen under den ønskede position (højre side) og bruge en af følgende 3 algoritmer.

 

Denne bruges hvis din topfarve peger mod højre.
1. ‘H ‘B H

 

Denne bruges hvis din topfarve peger imod dig.
2. F B ‘F

 

Denne bruges hvis din topfarve peger nedad. Brug herefter algoritme 1 eller 2.
3. ‘H B B H

 

 

Fortsæt til næste side