Opbygning og algoritmer (Intro)

Forstå algoritmerne og professorterningens opbygning.

Professorterningen er bygget op med 6 midterfelter, som aldrig kan flyttes. 12 kantbrikker med to farver og 8 hjørnebrikker med tre farver.

Når der skal rykkes på professorterningen bruges følgende forkortelser:
T : Toppen
B : Bunden
H : Højre
V : Venstre
F : Fronten
M : Midten (lodret)

‘ : Mod uret (hvis der intet står betyder det MED uret)

En algoritme kan fx se således ud: F H T ‘H ‘T ‘F (Altså fronten med uret, højre side med uret, toppen med uret, højre mod uret, toppen mod uret og fronten mod uret).

 

Fortsæt til næste side